[ro] [en]

Proiectare

Proiectare

Oferim servicii de proiectare complete, din faza de elaborare a studiilor de (pre)fezabilitate pana la punerea in functiune a obiectivelor, cuprinzand urmatoarele :

Domeniile principale de proiectare se axeaza in special, dar nu exclusiv pe urmatoarele:

TerraMed este atestata de Ministerul Mediului prin Certificatul de Atestare nr. 316 / 29.04.2009. pentru d.) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor

Avand o vasta experienta in gospodarirea apei si a protectiei mediului, oferim servicii specializate pentru :